Tjedni raspon cijena:
+
Gdje?:
Kad?:
Spavaće sobe:
Kupaonice:
Max. osoba:
Sadržaji:
Prikladnost:
Tema:
Lokacija:
Vaš odabir:
Koristimo kolačiće kako bismo vam prižili bolje iskustvo korištenja naše web stranice, analitiku i personalizirano oglašavanje. Klikom na slažem se dopuštate nam da koristimo koliačiče za obradu osobnih podataka. Saznajte više
Slažem se
Imate Vilu?
Izbornik +385 1 222 70 50

Zaštita privatnosti

Pravila o (zaštiti) privatnosti
 
Opće informacije 
Društvo MEUS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivane Brlić Mažuranić 2C, OIB: 53383792707 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade), kao registrirana turistička agencija My Istria, zaštitu Vaše privatnosti i sigurnosti smatra vrlo važnom. Društvo je posvećeno zaštiti svih osobnih podataka korisnika njegovih usluga.
Ova Pravila o (zaštiti) privatnosti ne reguliraju zaštitu osobnih podataka vlasnika nekretnina (vila) te drugih dobavljača i poslovnih suradnika Društva čija je zaštita osobnih podataka zasebno regulirana.
Pravilima o (zaštiti) privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
Zadržavamo pravo izmjene ovih Pravila o (zaštiti) privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ovih Pravila o (zaštiti) privatnosti korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.myistria.com (dalje u tekstu: Stranica).
Ova Pravila stupaju na snagu na dan objave na Stranici.
Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte nas e-porukom na adresu e-pošte: [email protected].
    
Obrada podataka
Ova Pravila o (zaštiti) privatnosti objašnjavaju:
• Koje osobne podatke od Vas prikupljamo i obrađujemo;
• Način na koji pribavljamo Vaše osobne podatke;
• Svrha obrade i razdoblje čuvanja osobnih podataka;
• Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke;
• S kime Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke;
• Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke;
• Prava ispitanika te     
• Kako koristimo kolačiće (tzv. cookies).
 
 
 
Koje osobne podatke od Vas prikupljamo i obrađujemo
Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjavanje naših obveza odnosno za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
Voditelj obrade može prikupljati Vaše osobne podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Voditelju obrade, tražite informacije od Voditelja obrade, koristite internetsku Stranicu Voditelja obrade ili koristite usluge Voditelja obrade.
Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje od korisnika usluga i/ili Stranice (dalje u tekstu: Ispitanici) uključuju:
osobne podatke za identifikaciju: ime i prezime;
podatke za kontakt: e-mail adresu, broj mobilnog telefona i/ili broj mobilnog telefona;
povijest kupovine usluga Voditelja obrade;
tehničke podatke (broj posjeta stranici ili primitak i korištenje materijala i komunikacija koje šalje Voditelj obrade Ispitaniku elektroničkim putem) prikupljeni putem kolačića (tzv. cookies);
podatke o transakcijama: parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije);
• i druge podatke koje Ispitanik pruži Voditelju obrade (npr. broj osoba koje će boraviti u vili, broj djece/beba (bez naznake njihovih osobnih r. podataka).
Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.
 
Način prikupljanja osobnih podataka
Voditelj obrade prikuplja osobne podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:
• kao dio poslovnih procesa Društva te za vrijeme ispunjavanja obveza Društva iz ugovora o korištenju usluga Društva, posebno u odnosu na rezervaciju nekretnina (vila) i obradu Vaše rezervacije;
• za vrijeme praćenja Stranice, uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;
• sudjelovanjem u natječaju ili anketi putem Stranice;
• kada Ispitanik dostavi informacije tijekom izravne komunikacije s Društvom, uključujući osobnu komunikaciju s Društvom i online komunikaciju putem Stranice ili e-maila.
Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su traženi podaci određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.
Svrha obrade i razdoblje čuvanja osobnih podataka
Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, čini to kako bi:
- A. ispunio svoje obveze iz ugovora o pružanju usluga Društva;
- B. radi ponude usluga Društva na tržištu, uključujući slanje newslettera Ispitanicima te. unapređenja usluga Društva, mjerenja zadovoljstva uslugama Društva i provođenja natječaja i anketa na Stranici;
- C. upravljao odnosima s Ispitanicima (korisnicima usluga i/ili Stranice) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja, radi analize i administriranja Stranice, uključujući nadzor upotrebe Stranice te učinio dostupnim podatke koje je zatražio Ispitanik;
- D. ispunio bilo koju svoju pravnu obvezu.
 
A. KORIŠTENJE USLUGA DRUŠTVA
Voditelj obrade kao pružatelj usluga turističke agencije obrađuje od korisnika usluga (Ispitanika) sljedeće osobne podatke: ime, prezime, broj mobilnog telefona i/ili broj telefona, i e-mail adresu te podatke o transakcijama (parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije).
Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o pružanju usluga Društva (rezervacija nekretnine (vile) od strane Voditelja obrade kao pružatelja usluge, i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva korisnika (Ispitanika) i sporova s korisnicima usluga (Ispitanika).
U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi usluga Društva, moguće je da ćemo morati dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte dio ovih Pravila pod naslovom Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke.
Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade se, u pravilu, čuvaju maksimalno pet godina od trenutka prestanka ugovornog odnosa između Vas i Društva, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima. Voditelj obrade neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.
Podaci o transakcijama čuvaju se trajno zbog zakonske obveze Voditelja obrade sukladno važećim računovodstvenim propisima.
B. MARKETING TE RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE USLUGA DRUŠTVA
Osobne podatke koje ste dostavili Voditelju obrade prilikom registracije (ime, prezime, broj mobilnog telefona i/ili telefona i e-mail adresu) Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:
• Čitate li e-mailove Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem privitaka u e-mailovima ili otvaranjem poveznica (linkova);
• Otvarate li web poveznice, poveznice za odjavu ili dr. poveznice uključene u e-mail poruke i marketinške materijale (newsletter) Društva;
• Posjećujete li i kako posjećujete Stranicu nakon što otvorite poveznice koje Vam je Društvo dostavilo. Ovo radimo korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i bilježe istu. Molimo provjerite Obavijest o korištenju kolačića , za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.
Neke od navedenih podataka o Ispitanicima (ime i prezime, e-mail adresa) Voditelj obrade koristi i radi slanja marketinških poruka (newslettera, e-mail obavijesti o uslugama Društva) korisnicima usluga Društva, ukoliko je Ispitanik za isto dao svoju privolu.
Ukoliko ne želite više primati navedene marketinške poruke (newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva), možete se odjaviti u bilo kojem trenutku na web stranici www.myistria.com, klikom na link za odjavu na dnu svakog newslettera ili slanjem e-maila na: [email protected]
Kada Društvo organizira natječaje i/ili ankete u svrhu svoje promocije može od Vas, uz identifikacijske podatke, zatražiti i neke dodatne osobne podatke definirane pravilima natječaja.
Voditelj obrade čuva osobne podatke prikupljene u ovu svrhu trajno odnosno do trenutka povlačenja privole Ispitanika (ako je ista potrebna za pojedinu svrhu za koju su osobni podaci prikupljeni) nakon čega ih briše odnosno uništava. Iznimno, u odnosu na osobne podatke prikupljene u svrhu natječaja, Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika čuva samo onoliko vremena koliko je nužno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni, ali ne duže od šest mjeseci od zaključenja natječaja te ih nakon toga briše odnosno uništava.
 
C. UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KORISNICIMA
Voditelj obrade, kao pružatelj usluga internetske Stranice www.myistria.com, u svrhu posjete Stranici, rješavanja problema, provedbu administracijskih zadataka i/ili uspostavljanja kontakta s korisnicima Stranice, obrađuje sljedeće osobne podatke: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobilnog telefona i/ili broj telefona, IP adresu Ispitanika.
Ujedno Društvo na Stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies). Molimo provjerite našu Obavijest o korištenju kolačića.
Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se čuvaju trajno ili dok Ispitanik ne zatraži brisanje svojih podataka.
 
D. ISPUNJAVANJE PRAVNIH OBVEZA VODITELJA OBRADE
Pored svega navedenog, podatke o imenu, prezimenu, broju telefona i/ili broju mobilnog telefona, e-mail adresi Ispitanika, te podatke o transakcijama (parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vrijeme i lokacija transakcije) Voditelj obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obveza primjerice s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa te propisa o zaštiti potrošača.
Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se čuvaju u skladu sa rokovima čuvanja propisanim primjenjivim propisima.
 
Osnove za obradu osobnih podataka
Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:
• izvršavanje ugovora o pružanju usluga Društva;
• legitimni interes Voditelja obrade i to za: pružanje usluge internet Stranice i upravljanje istom, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između Ispitanika i Društva, radi dijeljenja osobnih podataka s trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovim Pravilima o (zaštiti) privatnosti; praćenja navika korisnika usluga Društva u svrhu unaprjeđenja usluga Društva;
• izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka (newsletter-a, e-mail obavijesti o uslugama Društva), sudjelovanje u natječajima i/ili anketama Voditelja obrade, te
• radi ispunjavanja pravnih obveza Voditelja obrade.
 
Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke
Podatke koje dostavljate Društvu, Voditelj obrade može na temelju svog legitimnog interesa podijeliti s vlasnikom nekretnine (vile) koju ste rezervirali uz korištenje usluga Društva, a kako bi se dovršio postupak rezervacije. Za navedene svrhe Voditelj obrade dostavlja vlasniku nekretnine (vile) podatke o Vašem imenu, prezimenu, broju mobilnog telefona i/ili broju telefona te podatke o transakcijama (parcijalni broj bankovne kartice, iznos, vrijeme) (ako je primjenjivo) kao i dodatne informacije vezane uz rezervaciju, ukoliko ste nam iste dostavili. Po izvršenoj rezervaciji Voditelj obrade će Vam dostaviti podatke o vlasniku nekretnine (vile) te ukoliko su dostupna molimo pročitajte pravila privatnosti vlasnika nekretnine (vile) radi razumijevanja kako isti obrađuje Vaše osobne podatke. Obrada osobnih podataka od strane vlasnika nekretnine (vile), osim onih podataka koje Voditelj obrade prosljeđuje  nije pod utjecajem Društva te Društvo ne odgovara za istu.
Društvo može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Takve treće osobe (poslovni partneri Voditelja obrade) uključuju:
• pružatelj usluga osiguranja;
•stručne savjetnike i revizore,
• dobavljače koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga; i
• druge osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.
 
Zaštita Vaših osobnih podataka
1. Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke. Osobni identifikacijski podaci Ispitanika se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga.
2. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Društvo ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa Stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.
Ova web stranica može sadržavati veze na druge web stranice. My Istria ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu obradu Vaših podataka od strane tih stranaka. Za daljnje informacije savjetujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti (ako je primjenjiva) na dotičnoj web stranici.
3. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.
4. Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite te provodi održavanje i testiranje sigurnosti na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
 
Prava ispitanika
1. Podnošenje prigovora - Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika.
Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade (Stari Pazin 23, Pazin, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: [email protected].
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14 i nadzornom tijelu unutar EU-a.
2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
3. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: [email protected] kako bismo ažurirali Vaše podatke.
4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.
5. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
• ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
• ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.
6. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
7. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.
8. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz zaglavlja ovih Pravila.
9. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
10. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
11. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, postoji mogućnost da Društvo neće moći postići svrhe obrade navedene u ovim Pravilima o (zaštiti) privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
12. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.
 
Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama
1. U slučaju nedavanja Vaših osobnih podataka koje Društvo traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora o korištenju usluga Društva, ugovor ne može biti sklopljen, budući da Voditelj obrade neće biti u mogućnosti izvršiti ugovor.
2. U slučaju nedavanja privole ili naknadnog povlačenja privole za primanje naših marketinških obavijesti, nećete primati naše marketinške poruke (newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva) ili ankete koje Društvo šalje radi unaprjeđenja usluga.
3. Privolu koju ste dali Voditelju obrade za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole  više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
4. Davanje i povlačenje privole možete izvršiti u bilo kojem trenutku na web stranici www.myistria.com, klikom na link za odjavu na dnu svakog newslettera ili slanjem e-maila na: [email protected]
5. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na Stranici.
 
Kontakt
Ukoliko imate pitanja vezano uz ova Pravila o (zaštiti) privatnosti, molimo Vas da kontaktirate Voditelja obrade na: [email protected] ili običnom poštom na adresu Voditelja obrade navedenu u zaglavlju ovih Pravila o (zaštiti) privatnosti.     
 
Obavijest o kolačićima
Kolačići su tekstualne datoteke postavljene na Vaše računalo radi prikupljanja standardnih internet log informacija i informacija o ponašanju posjetitelja Stranice. Kada posjećujete Stranicu, možemo prikupljati informacije od Vas automatski putem kolačića ili slične tehnologije.
Za dodatne informacije posjetite allaboutcookies.org.
Kako koristimo kolačiće?
Voditelj obrade koristi kolačiće na razne načine kako bi poboljšao Vaše iskustvo na našoj Stranici, uključujući:
  • Poboljšanje i personalizacija korisničkog iskustva
  • Razumijevanje kako koristite Stranicu
Koje vrste kolačića koristimo?
Postoji velik broj različitih vrsta kolačića, međutim, Stranica koristi:
Funkcionalnosti – koristimo ove kolačiće kako bi Vas prepoznali na našoj Stranici i zapamtili Vaše prethodno odabrane preferencije. One mogu uključivati jezik koji preferirate i lokaciju na kojoj se nalazite. Koristi se kombinacija tzv. first-party i third-party kolačića.
Marketing – Stranica koristi ovi kolačiće radi prikupljanja informacija o Vašim posjetima Stranici, sadržaju koji ste pregledali, linkovima koje ste popratili i informacija o Vašem pretraživaču, uređaju i Vašoj IP adresi. Stranica ponekad dijeli neke ograničene aspekte ovih podataka sa trećim osobama za svrhe marketinga. Također možemo dijeliti online podatke prikupljene putem kolačića s našim partnerima za marketing. To znači da kada posjetite neku drugu stranicu, može Vam se prikazati marketinška poruka temeljena na Vašim uzorcima pretraživanja na našoj Stranici.
Analitika Stranice
Kako upravljati kolačićima?
Možete podesiti svoj pretraživač tako da ne prihvaća kolačiće, a na gore navedenoj web stranici (www.allaboutcookies.org) naći ćete upute kako možete ukloniti kolačiće sa Vašeg pretraživača. Međutim, u iznimnim slučajevima, neke funkcionalnosti naše Stranice u tom slučaju više neće funkcionirati.
 
+385 1 222 70 50